Yardım & Destek

Anketlerin faydası nedir?

Anketler kamuoyunun değişik konulardaki görüşlerini ve halkın belirli konulardaki beklenti ve birikimlerini araştırmak ve raporlamak amacıyla yapılır. Sonuçlar hükümet yetkilileri politikacılar, akademisyenler, araştırmacılar ile değişik alan ve seviyedeki şirket yöneticileri için bilgi üretir ve politikacılar ile diğer yetkililerin karar verme süreçlerine katkıda bulunur. Siyasal oy hareketleri, yöneticilerin imaj ve performansları, ekonomik ve sosyal koşullar gibi kamuoyunu ilgilendiren bilgilerin çoğu anketler yoluyla toplanan verilere dayanır.

Anketlere katılmak gerekli midir?

Çeşitli nedenlerle anketlere katılmanız faydalı olacaktır. Araştırmalara katılarak, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi ülke yöneticilerine ve kamuoyuna iletme şansı elde etmiş olursunuz. Kimi politikacı ve yöneticiler, araştırma sonuçlarını dikkate alarak politika üretir ve uygularlar. Teorik olarak, eğer belli kesimi temsil eden çok sayıda insan anketlere katılmayı reddederse, sonuçlar halkın tamamının görüşlerini temsil etmez.

Araştırmalarda uyulması gereken etik kurallar nedir?

Araştırma yapan meslek örgütlerinin üyeleri ve anketörler için çok açık etik kurallar vardır. Bu kurallar; müşteri ilişkileri, anketlerin hazırlanması, katılımcılara uygulanması, verilerin analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve kamuoyuyla paylaşılması gibi süreçlerde geçerlidir.

Veri Metre; Avrupa Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği (ESOMAR) ve Türkiye Araştırmacılar Derneği üyesi olup, bütün araştırmalarında bu meslek kuruluşlarının belirlediği kalite standartlarını, pazarlama ve sosyal araştırma uygulamalarına ilişkin koyduğu bilimsel ve etik kuralları uygular. ESOMAR pazarlama ve sosyal araştırma uygulamasına ilişkin uluslararası kuralların detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Neden bana hiç anket yapılmıyor?

Türkiye’de yaşayan herkesin ankete katılma şansı birbirine eşittir. Türkiye’deki kayıtlı seçmen sayısı 2010 yılı itibariyle yaklaşık 48 milyondur. Veri Metre tarafından yapılan tipik siyasal araştırmalarımızda yaklaşık 1250 kişiye anket uygulanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir seçmenin siyasal ankete katılma şansı yaklaşık 38 bin 400’de 1’dir. Eğer araştırma telefon aracılığıyla gerçekleştiriliyor ise, telefon numaraları bilgisayar programı yoluyla rastgele belirlenmektedir. Bu nedenle her telefon numarası aranmak için aynı şansa sahiptir. Bu işlem her anket için ayrı ayrı yapılmaktadır.

Neden araştırmalarınızın sonuçları çevremdeki insanların fikirlerini hiç yansıtmamaktadır?

Birlikte vakit geçirdiğiniz yakınlarınızın veya arkadaşlarınız görüşleri Türkiye’nin genelini temsil etmeyebilir. Eğer siz ülkemizde yaşayan herkesi temsil edecek bir çevreye sahipseniz, yani çevrenizde örneğin Sağcı, Solcu, Ülkücü, Marksist, İslamcı, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, doğulu, batılı, zengin, fakir, eğitimli, eğitimsiz, şehirli, köylü gibi her gruptan kişi varsa araştırma sonuçları ile çevrenizdeki insanların görüşlerinin örtüşmesi mümkündür. Bir kişinin böylesi çok farklı grupları bir arada tanıma şansı çok düşüktür. Bu yüzden araştırma sonuçlarını çevrenizdeki insanların görüşleriyle mutlaka örtüşmesini beklemek yanlış olacaktır.

Eğer sadece cep telefonum varsa anketlerinize katılma şansım var mı?

Veri Metre tarafından telefonla yapılan anketlerde sadece Telekom’a kayıtlı sabit hatlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla sadece cep telefonunuz varsa telefon yoluyla yaptığımız araştırmalarda temsil edilmeniz mümkün değildir. Ancak müşterimiz araştırmaya cep telefonlarının da dahil edilmesini isterse bu istek yerine getirilir.

Ankete katılmamak mümkün mü? Telefon listesi havuzundan silinebilir miyim?

Evet. Bu iki şekilde mümkündür. Birincisi, anketin başlangıcında katılımcılara anketin konusu belirtilip ankete katılmak isteyip istemediği sorulmaktadır. Katılmak istemeyenlere anket uygulanmaz. İkincisi, herhangi bir kişi hiçbir şekilde anket için aranmak istemiyorsa araştırma şirketimiz bu talebi saygıyla karşılayıp uygulamaya alacaktır.